Vertrouwenspersoon

Als extern vertrouwenspersoon kan ik worden ingeschakeld als er sprake is van ongewenst gedrag op het werk. De onderwerpen waar ik mee te maken krijg zijn onder andere discriminatie, intimidatie (zoals bijvoorbeeld pesten), seksuele intimidatie, agressie en geweld. Soms nemen mensen contact op om alleen even van gedachten te wisselen over een situatie of zoeken ze meer een luisterend oor. Ook komt het voor dat ik advies geef of samen met de melder kijk welke mogelijkheden er binnen de situatie zijn.

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat mensen zich veilig kunnen voelen bij mij. Ze bepalen zelf wat de al dan niet te nemen stappen zullen zijn en geven ook zelf het tempo aan. Als extern vertrouwenspersoon sta ik naast de melder en adviseer en ondersteun ik waar gewenst. Mocht het nodig zijn, verwijs ik door naar andere deskundigen of schakel ik in overleg met de melder een bemiddelaar in.

Het valt mij op dat je als vertrouwenspersoon veel kunt betekenen. Vaak zijn problemen “uit de hand gelopen” en helpt het de medewerker enorm door goed te luisteren en op de rij te zetten wat er aan de hand is. Ik neem problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen altijd serieus, en ga naast de medewerker staan. Gelukkig blijkt het meeste ervaren ongewenste gedrag bespreekbaar en uiteindelijk op te lossen. Ik help de medewerker met hoe hij of zij dit het beste aan kan pakken. Wordt het ingewikkelder, dan sta ik bij totdat alles achter de rug is.

Vertrouwenspersoon

Geïnteresseerd in één van de diensten die ik aanbied?

Bel gerust naar 06 – 183 902 05 of stuur een e-mail naar: info@doorgangcoaching.nl.

“ Geef jezelf de ruimte om je grens aan te geven… Alleen jij weet waar die ligt! ”